Ethernet over TDM

Bộ Chuyển Đổi Quang STM-1 Sang Ethernet Huahuan (H0SO-1.OEC) C-LINK Phân Phối

Bộ Chuyển Đổi Quang STM-1 Sang Ethernet – Model: H0SO-1.OEC

1. Độ tin cậy cao, tuân theo chuẩn ITU-T G.703 và G.9752.Có thể lựa chọn cáp quang đơn mốt.
2. Thiết kế tiên tiến, đảm bảo hoạt động bình thường trong những môi trường khác nhau.
3. Hỗ trợ loop-back cục bộ và từ xa luồng tín hiệu quang và điện
Translate »