L2 GE Switch

Switch Quang 24 Cổng SFP DCN (DCS-4500-24F) C-LINK Phân Phối

Switch Quang 24 Cổng SFP -Model: DCS-4500-24F

1. Với dung lượng chuyển mạch lớn, DCS-4500-24F hỗ trợ chuyển tiếp lớp 2 tốc độ cao.
2. DCS-4500-24F hỗ trợ các tính năng multicast đa dạng.
3. DCS-4500-24F hỗ trợ OAM cho cải thiện cơ chế quản lý hiệu quả, mở rộng chức năng Ethernet đến các mạng MAN và WAN bởi việc thực hiện OAM trên Ethernet.
Switch 8 Cổng /24 Cổng /48 Cổng Giga+2 Giga/2 Compo DCN (DCS-4500 Serial) C-LINK Phân Phối

Switch 8 Cổng / 24 Cổng / 48 Cổng Giga + 2 Giga / 2 Compo – Model: DCS-4500 v2

1. DCS-4500 hỗ trợ 802.1q và cổng dựa trên VLAN, cũng như MAC dựa trên VLAN
2. Dòng DCS-4500 hỗ trợ số lượng lớn từ 2~4 cổng Gigabit Combo, có thể được thiết kế trong sự thay đổi của các ứng dụng bảo vệ vòng Ring, tăng hiệu quả mở rộng và hiệu suất mạng.
3. Dòng DCS-4500 hỗ trợ DHCP snooping, ngăn chặn được sự tấn công DHCP và các máy chủ DHCP trái phép bằng cách thiết lập cổng tin tưởng và không tin tưởng.
Switch 22 Cổng / 46 Cổng Giga + 4 Cổng Compo DCN (DCS-4500 Serial) C-LINK Phân Phối

Switch 22 Cổng / 46 Cổng Giga + 4 Cổng Compo – Model: DCS-4500 Serial

1. DCS-4500 hỗ trợ 802.1q và cổng dựa trên VLAN, cũng như MAC dựa trên VLAN.
2. Dòng switch DCS-4500 hỗ trợ chuẩn 802.1D/W/S spanning tree, GVRP, 802.1p, LACP/802.3ad, các chuẩn DHCP, SNTP v.v...
3. Dòng DCS-4500 có thể phân luồng bằng cổng, 802.1p, TOS, DSCP, TCP/UDP và gán cho các mức độ dịch vụ khác nhau, hỗ trợ SWRR/WRR/SP để cung cấp cho thoại/dữ liệu/video.
Translate »