Trang chủ»PRODUCTS»RS232 - RS485 - RS422»USB TO RS232/485/422

USB TO RS232/485/422

Bộ Chuyển Đổi USB Sang RS-485/422 UTEK (UT-850A) C-LINK Phân Phối

USB To RS-485/422 UT-850A

1. USB 2.0; compliable USB1.0,1.1.
2. RS-422/485 interface in DB PIN connector
3. Design of automatic data (TXD) stream control and zero delay.
Bộ Chuyển Đổi USB Sang RS232 UTEK (UT-810T) C-LINK Phân Phối

USB To RS232 UT-810T

1. Fully compatible with USB (Universal Serial Bus) VER: 1.1
2. Support for RS-232 interface
3. The standard DB9 serial port
Bộ Chuyển Đổi USB Sang IEEE488 GPIB UTEK (UT-488) C-LINK Phân Phối

USB To IEEE488 GPIB UT-488

1. A Maximum high transmission speed of 1.8 MB/s (standard) or 7.2MB/s (HS488) under standard IEEE 488.1.
2. High speed USB2.0 standard supported.
3. Completely compatible with IEEE 488.2.
Bộ Chuyển Đổi USB Sang RS232 UTEK (UT-810) C-LINK Phân Phối

USB To RS232 UT-810

1 Fully compatible with USB (UniversalSerial Bus) VER: 1.1
2 Support for RS-232 interface
3 The standard DB9 serial needle
Bộ Chuyển Đổi USB Sang RS-422/485 UTEK (UT-820) C-LINK Phân Phối

Bộ Chuyển Đổi USB Sang RS-422/485 UT-820

1. USB2.0;compliable USB1.1, 1.0
2. RS-422/485 interface in DB9 PIN; RJ-45 connector
3. Enhanced protection: photoelectric isolation:2.5KVrms /500VDC
Bộ Chuyển Đổi USB Ra Cổng Parallel Song Song UTEK (UT-830) C-LINK Phân Phối

Converters USB Parallel Port Parallel Out UT-830

1. Tuân thủ với các tiêu chuẩn IEEE1284, chế độ EPP / ECP hỗ trợ.
2. Tuân thủ với USB V1.1, tốc độ truyền tải đầy đủ hỗ trợ.
3. cho Win2k / XP, tương thích với máy in USB chuẩn 1.0.
Bộ Chuyển Đổi USB Sang RS-485/422 UTEK (UT-850) C-LINK Phân Phối

Bộ Chuyển Đổi USB Sang RS-485/422 UT-850

1. USB 1.1
2. RS-485/422 giao diện trong kết nối DB PIN
3. dòng dữ liệu (TXD) tự động kiểm soát và không chậm trễ.
Bộ Chuyển Đổi USB Ra 4 Cổng RS232 UTEK (UT-860) C-LINK Phân Phối

4-ports USB to RS-232 HUB UT-860

1. USB 2.0, compliable USB1.0;1.1
2. RS-232 in standard DB9 serial ports.
3. High Baud rate:> 2M BPS.
Translate »