Bộ Thu Phát Video Quang

Bộ Thu Phát 4 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-4000 Serial) C-LINK Phân Phối

Bộ Thu Phát 4-CH Video↑ + 1 Return Data↓ – Model: VDO-4010FBT/R

• Support Point-to-Point or Daisy-Chain connection
• Uncompressed Digital Composite Video over one fiber
• Compatible with all PAL, NTSC,SECAM Video Systems
Bộ Thu Phát 4 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-4000 Serial) C-LINK Phân Phối

Bộ Thu Phát 4 video quang + 1 Duplex Data – Model: VDO-4010FDT/R

• Support Point-to-Point or Daisy-Chain connection
• Uncompressed Digital Composite Video over one fiber
• Compatible with all PAL, NTSC,SECAM Video Systems
Bộ Thu Phát 8 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-8000 Serial) C-LINK Phân Phối

Bộ Thu Phát 8 Kênh Video Sang Quang – MODEL: VDO-8000 Serial

1. Hiển thị tình trạng nguồn và một số tham số khác, do đó dễ dàng theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống
2. Truyền dẫn liên tục, không bị nhiễu bởi điện từ
3. Công suất thu quang lớn, phạm vi rộng, không cần điều chỉnh quang-điện.
Bộ Thu Phát 8 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-8000 Serial) C-LINK Phân Phối

Bộ Thu Phát 8 Video + 1 Return data – Model: VDO-8010FBT/R

• Support Point-to-Point or Daisy-Chain connection
• Uncompressed Digital Composite Video over one fiber
• Compatible with all PAL, NTSC,SECAM Video Systems
Bộ Thu Phát 8 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-8000 Serial) C-LINK Phân Phối

Bộ thu phát 8 Video quang + 1 Duplex Data – Model: VDO-8010FDT/R

• Support Point-to-Point or Daisy-Chain connection
• Uncompressed Digital Composite Video over one fiber
• Compatible with all PAL, NTSC,SECAM Video Systems
Bộ Thu Phát 16 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-16000 Serial) C-LINK Phân Phối

Bộ Thu Phát 16 Kênh Video Sang Quang – Model: VDO-16000 Serial

1. Hỗ trợ bất kỳ tín hiệu video nào
2. Tự động tương thích PAL, NTSC và hệ thống video SECAM
3. Hiển thị tình trạng nguồn và một số tham số khác, do đó dễ dàng theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống
Bộ Thu Phát 24 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-24000 Serial) C-LINK Phân Phối

Bộ Thu Phát 24 Kênh Video Sang Quang VDO-24000 Serial

1. Mã hóa số 8-bit, truyền tín hiệu video không nén
2. Tự động tương thích PAL, NTSC và hệ thống video SECAM
3. Hiển thị tình trạng nguồn và một số tham số khác, do đó dễ dàng theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống
Bộ Thu Phát 32 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-32000 Serial) C-LINK Phân Phối

Bộ Thu Phát 32 Kênh Video Sang Quang VDO-32000 Serial

1. Mã hóa số 8-bit, truyền tín hiệu video không nén
2. Hỗ trợ bất kỳ tín hiệu video nào
3. Tự động tương thích PAL, NTSC và hệ thống video SECAM